Lemurai.lt Naudojimosi taisyklės - Lemurai.lt
Monday 26th August 2019,
Lemurai.lt

Naudojimosi taisyklės

Norėdami užtikrinti savo lankytojų saugumą bei teises, kviečiame visus susipažinti su Lemurai.lt naudojimosi taisyklėmis.

Bendrosios nuostatos

Interneto svetainės www.lemurai.lt (toliau – Lemurai.lt) naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato paslaugų teikimo sąlygas ir tvarką, bei Lemurai.lt vartotojų (toliau – Jūs) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Šios Taisyklės taikomos visiems asmenims, kurie lankosi ir naudojasi Lemurai.lt teikiamomis paslaugomis.

Lankydamiesi Lemurai.lt Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su Taisyklėmis, sutinkate su jomis ir įsipareigojate jų laikytis. Jeigu Jūs nesutinkate bent su viena Taisyklių sąlyga, tuomet neturite teisės naudotis Lemurai.lt paslaugomis, įskaitant komentarų rašymą, duomenų bazės naudojimąsi ir informacijos pateikimą.

Lemurai.lt pasilieka teisę keisti, papildyti ar pašalinti esančią informaciją internetinėje svetainėje Lemurai.lt, įskaitant ir šias Taisykles. Jeigu ir po bet kokių šių Taisyklių pakeitimo ir toliau naudositės Lemurai.lt, tai reikš Jūsų sutikimą su pakeitimais.

Intelektinė nuosavybė

Internetinės svetainės Lemurai.lt “Kontaktai” skiltyje, Jūs galite neatlygintinai mums atsiųsti ar kitaip pateikti (toliau – Pateikimas) įvairią tekstinę, grafinę ar kitokio pobūdžio informaciją (toliau – Informacija). Tuo pačiu automatiškai suteikdami Lemurai.lt išimtines teises į šią Informaciją.

Griežtai draudžiama be Lemurai.lt raštiško leidimo naudoti ir platinti Lemurai.lt esančią tekstinę, grafinę ar kitokio pobūdžio informaciją kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse, bet kuriuo būdu ar pavidalu be raštiško Lemurai.lt sutikimo, o gavus sutikimą, platinant ar kitaip naudojant minėtą Lemurai.lt pateiktą Informaciją būtina nurodyti Lemurai.lt, kaip šios informacijos šaltinį bei logotipą kartu su aktyvia nuoroda į www.lemurai.lt. Jeigu yra suteikiama teisė viešai skelbti Lemurai.lt esančią medžiagą, joje negalimi jokie pakeitimai, nebent gavus raštišką leidimą.

Naudojimo apribojimai

Vartotojų komentarai gali būti trinami jeigu juose yra skleidžiama: reklama, necenzūriniai žodžiai, akivaizdus melas, įžeidžiantys žodžiai, svetainių nuorodos.

Internetinės svetainės Lemurai.lt skiltis “Libido” yra skirta tik pilnamečiams asmenims. Juose lankydamiesi Jūs pripažįstate, kad esate pilnametis ir turite teisę naudotis šiuo tinklalapio puslapiu. Jūs sutinkate nenaudoti šios interneto svetainės jokiems neteisėtiems tikslams, kurie pažeistų Lietuvos Respublikos įstatymus.

Lemurai.lt lankytojams draudžiama publikuoti, siųsti, pakrauti, platinti arba perduoti bet kurį įžeidžiantį, pornografinį, grasinantį, užgaulų, nepadorų, nesaugų, nelegalų ar neteisėtą turinį arba bet kurį kitą turinį, kuris galėtų būti traktuojamas kaip nusikaltimas, skatintų agresyvų elgesį ar prieštarautų Lemurai.lt filosofijai. Lemurai.lt turi teisę be įspėjimo ir paaiškinimų savo sistemoje užblokuoti prasižengusį lankytoją visam laikui.

Atsakomybės apribojimai

Mes stengiamės užtikrinti pačią aukščiausią Lemurai.lt teikiamų paslaugų kokybę vartotojams, tačiau negarantuojame šių paslaugų funkcionalumo.

Lemurai.lt neatsako už portale trečiosios šalies pateiktos informacijos turinį, taip pat už vartotojų komentarų turinį, tačiau pasilieka teisę komentarus ištrinti, jeigu jie pažeidžia Lemurai.lt nustatytas taisykles ar Lietuvos Respublikos įstatymus.

Baigiamosios nuostatos

Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Taisyklių kilę ginčai sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Su mumis galite susisiekti el. paštu: info@lemurai.lt